Aktualizovaný zoznam často kladených otázok k výzve – Miestne občianske poriadkové služby

Ministerstvo vnútra SR aktualizovalo zoznam často kladených otázok k výzve, ktorá je zameraná na miestne občianske poriadkové služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK) – OPLZ-PO5-2017-1. Výzva bola vyhlásená 24. mája 2017.