VÝZVA EEA/EHP-SK06-IV-V-02 INŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA

Oznámenie o vyhlásení výzvy pre Štipendijný program EHP Slovensko SAIA, n. o., ako Správca programu pre Štipendijný program EHP Slovensko vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o projekt EEA/EHP-SK06-IV-V-02  v rámci opatrenia: Inštitucionálna spolupráca medzi vysokými školami http://spehp.saia.sk/sk/main/opatrenia/institucionalna-spolupraca-medzi-vysokymi-skolami Inštitucionálna spolupráca v stredoškolskom vzdelávaní http://spehp.saia.sk/sk/main/opatrenia/istitucionalna-spolupraca-v-stredoskolskom-vzdelavani Výzva je dostupná: http://spehp.saia.sk/sk/main/vyzvy/vyzva-eea-ehp-sk06-iv-v-02-institucionalna-spolupraca  

Vyhlásenie výzvy na podporu priemyselných klastrových organizácií

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo 09. 03. 2015 na základe zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií v rámci Schémy na podporu priemyselných klastrových organizácií (schéma pomoci de minimis) v znení dodatku č. 1, Schéma DM […]

Vyhlásenie výzvy na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko – výskumných pracovísk formou inovačných voucherov

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 09. 03. 2015 na základe zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskoršieho predpisu výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie prostredníctvom vouchera v rámci Schémy na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko – výskumných pracovísk formou inovačných voucherov (schéma […]