Entries by admin

Aktualizácia č. 2 výzvy č. 47/PRV/2020

Oznámenie príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, o aktualizácii v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie 6 / Podopatrenie 6.3 / 47/PRV/2020  Výzvu č. 47/PRV/2020 pre opatrenie 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti, podopatrenie 6.3 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov.viac informácií

Aktualizácia č. 1 výzvy č. 47/PRV/2020

Oznam pre príjemcov podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, o aktualizácii Výzvy č. 47/PRV/2020 pre opatrenie 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti, podopatrenie 6.3 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov.• Výzva aktualizovaná 27.04.2020 – Aktualizáciu č. 1 nájdete tu• Podávanie a prijímanie ŽoNFP od 15.06.2020 do: 30.06.2020 – bez zmenyviac […]

Aktualizácia č. 1 výzvy č. 46/PRV/2020

Oznam pre príjemcov podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, o aktualizácii Výzvy č. 46/PRV/2020 pre opatrenie 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti, podopatrenie 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov.• Výzva aktualizovaná 27.04.2020 – Aktualizáciu č. 1 nájdete tu• Podávanie a prijímanie ŽoNFP od 15.06.2020 do: 30.06.2020 – bez zmenyviac informácií

Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 46/PRV/2020 pre podopatrenie 6.1

PPA oznamuje, že zverejnila v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie 6 / Podopatrenie 6.1 výzvu č. 46/PRV/2020 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre:Opatrenie: 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnostiPodopatrenie: 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej […]

Pozvánka na vzdelávaciu akciu

Dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na vzdelávaciu aktivitu pre mladých, ale aj ostatných poľnohospodárov, zameranú predovšetkým na inovatívne procesy, postupy, technológie v poľnohospodárstve a spracovaní potravín, a šetrné ekologické poľnohospodárstvo, s názvom: „Energetická efektívnosť v pôdohospodárstve“    Ktorá sa uskutoční v dňoch: 10.3.2020 (utorok) – teoretická časť Lučenec HOTEL CLAVIS, Jókaiho 22, Lučenec 11.3.2020 (streda)  – praktická časť – […]

Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 47/PRV/2020 pre podopatrenie 6.3

PPA oznamuje, že zverejnila v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie 6 / Podopatrenie 6.3 výzvu č. 47/PRV/2020 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre:Opatrenie: 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnostiPodopatrenie: 6.3 – Pomoc na začatie podnikateľskej […]

Výzva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o udelenie povolenia na novú výsadbu viniča na rok 2020

Na tomto linku nájdete novú výzvu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na predkladanie žiadostí o udelenie povolenia na výsadbu viniča na rok 2020: file:///C:/Users/Acer/Downloads/vyzva_mprv_sr_na_predkladanie_ziadosti_o_udelenie_povolenia_na_novu_vysadbu_vinica_na_rok_2020%20(1).pdf

Matečná: Podnikáme ďalšie kroky na odstránenie dvojakej kvality potravín zo slovenského trhu

Potravinoví inšpektori podrobujú špeciálnym testom na dvojakú kvalitu rôzne druhy jedlých olejov. Umožňuje im to prístrojové vybavenie financované z projektu podporeného grantom EÚ a aj prostriedkami MPRV SR. Ide o ďalší krok agrorezortu v boji proti dvojakej kvalite potravín, ktorá je od minulého roka považovaná v celej EÚ za nekalú a postihovateľnú obchodnú praktiku.   „Výrobcovia už nemôžu beztrestne upravovať zloženie podľa […]

Agrorezort podporí chovateľov hospodárskych zvierat

Agrorezort podporí chovateľov hospodárskych zvierat. Spúšťa systémové opatrenie štátnej pomoci na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat. Chovateľom hospodárskych zvierat sa výrazne znížia náklady, čo bude mať pozitívny dopad pre živočíšnu výrobu na Slovensku. Pôdohospodárska platobná agentúra historicky prvýkrát vypisuje Výzvy na predkladanie žiadostí v rámci štátnej pomoci už v mesiaci február.  „Živočíšna výroba je […]

  Dovoľujeme si Vás pozvať na informačný deň ku Výzve na predkladanie ŽoNFP pre malé projekty SKHU/ETA/1901 v rámci Podprogramu Fondu malých projektov Programu Interreg V-A cezhraničnej spolupráce SR-Maďarsko 2014-2020, ktorý sa bude konať 30.januára 2020 o 11.00 hod v Lučenci. Organizátorm podujatia sú: EZÚS Via Carpatia a BBSK Ďalšie informácie:  Miesto konania:  Radnica Lučenec ul. Dr. […]