Entries by admin

Fotografie zo vzdelávacej akcie pre poľnohospodárov

V dňoch 14.-15.7.2020 sme opäť pripravili pre mladých, ale aj ostatných poľnohospodárov zaujímavé vzdelávacie podujatie, zamerané na ekonomické a právne základy podnikania, inovácie, hygienu pre farmársku výrobu potravín a kontrolu výroby. Aj keď sa jednalo o nezvyčajný termín konania akcie v čase žatvy a kosby, (akcia bola posunutá z dôvodu korona vírusu), podujatie bolo účastnícky […]

Pozvánka na vzdelávaciu akciu pre poľnohospodárov

POZVÁNKA Regionálna rozvojová agentúra Lučenec Vás srdečne pozýva na vzdelávaciu akciu pre mladých, ale aj ostatných poľnohospodárov, zameranú na ekonomické, právne základy podnikateľov v poľnohospodárstve, na inovácie a hygienu pre farmársku výrobu potravín a kontrolu výroby s dôrazom na tvorbu pracovných miest s názvom:   „Vzdelávanie začínajúcich poľnohospodárov, mladých poľnohospodárov v oblasti legislatívny, výroby, spracovania a predaja produktov“   Ktorá sa uskutoční […]

Vláda schválila najväčší balík opatrení pre podnikateľov

Vládny kabinet schválil balík 114-tich opatrení z dielne rezortu hospodárstva, nazývaný aj „lex korona“. Ide o najväčší balík na zlepšenie podnikateľského prostredia a zníženie administratívneho zaťaženia v modernej histórii Slovenska. Na opatreniach sa podieľalo a spolupracovalo 10 ministerstiev. Podnikatelia by tak mali ušetriť na nákladoch približne 100 miliónov eur. Zoznam opatrení nájdete vo formáte PDF na konci tlačovej správy. Podľa […]

Projekt na podporu zamestnávania uchádzačov o zamestnanie v odvetví poľnohospodárstva

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku v rámci „Projektu na podporu zamestnávania uchádzačov o zamestnanie v odvetví poľnohospodárstva“. „Projekt na podporu zamestnávania uchádzačov o zamestnanie v odvetví poľnohospodárstva“ (ďalej len „projekt“) sa realizuje prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ústredie“) a úradov práce sociálnych vecí a rodiny (ďalej len […]

Z farmy na stôl

Európska komisia zorganizovala pre samosprávne poľnohospodárske organizácie webinár s komisárom pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Januszom Wojciechowskim a generálnym riaditeľom DG Agri Wolfgangom Burtscherom, na ktorom predstavili Stratégiu Z farmy na stôl (oficiálne prezentovanú 20. mája 2020). Zároveň odpovedali na otázky zúčastnených zástupcov poľnohospodárov. Eurokomisár uviedol, že Stratégia Z farmy na stôl je vízia, ktorej naplnenie si bude vyžadovať transformáciu […]

Aktualizácia č. 2 výzvy č. 47/PRV/2020

Oznámenie príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, o aktualizácii v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie 6 / Podopatrenie 6.3 / 47/PRV/2020  Výzvu č. 47/PRV/2020 pre opatrenie 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti, podopatrenie 6.3 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov.viac informácií

Aktualizácia č. 1 výzvy č. 47/PRV/2020

Oznam pre príjemcov podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, o aktualizácii Výzvy č. 47/PRV/2020 pre opatrenie 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti, podopatrenie 6.3 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov.• Výzva aktualizovaná 27.04.2020 – Aktualizáciu č. 1 nájdete tu• Podávanie a prijímanie ŽoNFP od 15.06.2020 do: 30.06.2020 – bez zmenyviac […]

Aktualizácia č. 1 výzvy č. 46/PRV/2020

Oznam pre príjemcov podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, o aktualizácii Výzvy č. 46/PRV/2020 pre opatrenie 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti, podopatrenie 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov.• Výzva aktualizovaná 27.04.2020 – Aktualizáciu č. 1 nájdete tu• Podávanie a prijímanie ŽoNFP od 15.06.2020 do: 30.06.2020 – bez zmenyviac informácií

Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 46/PRV/2020 pre podopatrenie 6.1

PPA oznamuje, že zverejnila v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie 6 / Podopatrenie 6.1 výzvu č. 46/PRV/2020 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre:Opatrenie: 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnostiPodopatrenie: 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej […]

Pozvánka na vzdelávaciu akciu

Dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na vzdelávaciu aktivitu pre mladých, ale aj ostatných poľnohospodárov, zameranú predovšetkým na inovatívne procesy, postupy, technológie v poľnohospodárstve a spracovaní potravín, a šetrné ekologické poľnohospodárstvo, s názvom: „Energetická efektívnosť v pôdohospodárstve“    Ktorá sa uskutoční v dňoch: 10.3.2020 (utorok) – teoretická časť Lučenec HOTEL CLAVIS, Jókaiho 22, Lučenec 11.3.2020 (streda)  – praktická časť – […]