Entries by admin

Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 47/PRV/2020 pre podopatrenie 6.3

PPA oznamuje, že zverejnila v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie 6 / Podopatrenie 6.3 výzvu č. 47/PRV/2020 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre:Opatrenie: 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnostiPodopatrenie: 6.3 – Pomoc na začatie podnikateľskej […]

Výzva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o udelenie povolenia na novú výsadbu viniča na rok 2020

Na tomto linku nájdete novú výzvu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na predkladanie žiadostí o udelenie povolenia na výsadbu viniča na rok 2020: file:///C:/Users/Acer/Downloads/vyzva_mprv_sr_na_predkladanie_ziadosti_o_udelenie_povolenia_na_novu_vysadbu_vinica_na_rok_2020%20(1).pdf

Matečná: Podnikáme ďalšie kroky na odstránenie dvojakej kvality potravín zo slovenského trhu

Potravinoví inšpektori podrobujú špeciálnym testom na dvojakú kvalitu rôzne druhy jedlých olejov. Umožňuje im to prístrojové vybavenie financované z projektu podporeného grantom EÚ a aj prostriedkami MPRV SR. Ide o ďalší krok agrorezortu v boji proti dvojakej kvalite potravín, ktorá je od minulého roka považovaná v celej EÚ za nekalú a postihovateľnú obchodnú praktiku.   „Výrobcovia už nemôžu beztrestne upravovať zloženie podľa […]

Agrorezort podporí chovateľov hospodárskych zvierat

Agrorezort podporí chovateľov hospodárskych zvierat. Spúšťa systémové opatrenie štátnej pomoci na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat. Chovateľom hospodárskych zvierat sa výrazne znížia náklady, čo bude mať pozitívny dopad pre živočíšnu výrobu na Slovensku. Pôdohospodárska platobná agentúra historicky prvýkrát vypisuje Výzvy na predkladanie žiadostí v rámci štátnej pomoci už v mesiaci február.  „Živočíšna výroba je […]

  Dovoľujeme si Vás pozvať na informačný deň ku Výzve na predkladanie ŽoNFP pre malé projekty SKHU/ETA/1901 v rámci Podprogramu Fondu malých projektov Programu Interreg V-A cezhraničnej spolupráce SR-Maďarsko 2014-2020, ktorý sa bude konať 30.januára 2020 o 11.00 hod v Lučenci. Organizátorm podujatia sú: EZÚS Via Carpatia a BBSK Ďalšie informácie:  Miesto konania:  Radnica Lučenec ul. Dr. […]

Pozvánka na konferenciu Spoločne a zodpovedne

Sieť partnerov a odborníkov pripravila konferenciu Spoločne a zodpovedne, ktorej cieľom je prediskutovať vybrané aktuálne problémy i možnosti podpory farmárov a producentov, aby sa zlepšovali ich zručnosti a zvyšoval sa podiel slovenských výrobkov na miestnych a regionálnych trhoch a aby sa slovenské výrobky viacej dostávali aj na pulty obchodných sietí. IS RRA je partnerom tejto […]

Indikatívny harmonogram výziev na rok 2019 – aktualizácia č. 3

Na internetovej stránke Národnej siete rozvoja vidieka SR bola zverejnená Výročná správa o vykonávaní PRV SR 2014 – 2020 za rok 2018 a Indikatívny harmonogram výziev na rok 2019 – aktualizácia č. 3. Kompletnú informáciu nájdete na linku: http://www.nsrv.sk/ http://www.nsrv.sk/index.php?pl=51&article=2038  

Seminár “Obilniny v každodennej praxi”

Dovoľujeme si Vás pozvať  v rámci Týždňa vedy a techniky 2019 na odborný seminár  „Obilniny v každodennej praxi“, ktorý sa uskutoční  6. novembra  2019, v reštaurácii Hotela Piešťany , ulica Adama Trajana 4648/2, 921 01 Piešťany. Pozvánku nájdete na: https://www.vurv.sk/uvod/detail-novinky/seminar-obilniny-v-kazdodennej-praxi-236

Ekologická poľnohospodárska výroba na Slovensku dnes a v budúcej SPP

Zväz ekologického poľnohospodárstva EKOTREND v spolupráci s Regionálnou anténou NSRV SR pre Prešovský kraj Vás pozývajú na celoslovenskú konferenciu s názvom “Ekologická poľnohospodárska výroba na Slovensku dnes a v budúcej SPP” Viac info na: http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2033

Vízia a stratégia Slovenska 2030 nie je politická – na príprave jej časti sa podieľala aj naša RRA

Podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši predstavil na Národnom konvente kľúčový dokument Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030.  Tento strategický materiál vznikol v spolupráci zástupcov jednotlivých rezortov s desiatkami expertov z rôznych častí spoločnosti v gestorstve Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Vicepremiér zdôraznil, že je dôležité, aby dokument nebol spochybňovaný žiadnou z vlád, ktorej […]