Entries by admin

Realizácia projektu financovaného z EPFRV

  Naša regionálna rozvojová agentúra realizuje projekt financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja s názvom:   “Oblasť ekologického poľnohospodárstva – demonštračná aktivita pre poľnohospodárov” Číslo výzvy: 34/PRV/2018 Kód projektu: 012BB340005 Opatrenie: 1 Prenos znalostí a informačné akcie Podopatrenie: 1.2 Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie Demonštračná aktivita poskytne prehľad o nových produktoch, procesoch, postupoch […]

Pozvánka na demonštračnú akciu pre poľnohospodárov

  POZVÁNKA Regionálna rozvojová agentúra Lučenec Vás srdečne pozýva na demonštračnú aktivitu pre mladých, ale aj ostatných poľnohospodárov, financovanú z EPFRV, zameranú predovšetkým na inovatívne procesy, postupy, technológie v poľnohospodárstve a spracovaní potravín, a šetrné ekologické poľnohospodárstvo so zámerom zabezpečenia ochrany pôdy pred degradáciou a zachovania kvality vôd, s názvom “Oblasť ekologického poľnohospodárstva”   Ktorá sa uskutoční v dňoch: 19.6.2019 […]

Aktualizácia máp povodňového ohrozenia, máp povodňového rizika a plánov manažmentu povodňových rizík

Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2018-44 Podporované oblasti: Výzva podporuje aktivity týkajúce sa aktualizácie máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika a aktualizácie plánov manažmentu povodňových rizík. Oprávnené územie: Bratislavský kraj , Trnavský kraj , Trenčiansky kraj , Nitriansky kraj , Žilinský kraj , Banskobystrický kraj , Prešovský kraj , Košický kraj Oprávnení žiadatelia: Samospráva , Štátna správa […]

Slovensko sa oficiálne zapojilo do boja o sídlo ELA

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predložilo Európskej komisii oficiálnu ponuku Slovenska na zriadenie sídla Európskeho orgánu práce v Bratislave. Všetkých uchádzačov o sídlo agentúry spoznáme 13. mája, keď Komisia zverejní ponuky. Následne ich vyhodnotí a 13. júna 2019 rozhodnú o „víťazovi“ ministri na Rade pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti. Výborná […]

Prognóza dodatočnej potreby zamestnancov

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v súlade s § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje dodatočnú potrebu zamestnancov na trhu práce v členení na príbuzné študijné odborný a príbuzné učebné odbory. […]

Vyhlásená výzva

Výzva č. IV PPZ 2019: Podpora zlepšenia MTZ a činnosti pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia subjektmi pôsobiacimi pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia na úseku integrovaného záchranného systému (231,1 kB)

Vyhlásená výzva

Výzva č. III PPZ 2019: Podpora činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky (229,2 kB)  

Rozvoj slovenských regiónov podporíme viac ako miliónom eur

Pomoc regiónom je pre nás kľúčová. Systematicky pracujeme na znižovaní regionálnych rozdielov a budovaní lepšej budúcnosti pre slovenské regióny, mestá a vidiecke oblasti. Napriek tomu, že Slovensko patrí k najrýchlejšie rastúcim ekonomikám Európskej únie, stále sú tu regióny, ktoré potrebujú pomôcť a regionálne rozdiely, s ktorými sa musíme vysporiadať,“ povedal vicepremiér Richard Raši a dodal, že „až 30 % z viac ako milióna eur […]