Entries by admin

Pozvánka na konferenciu Spoločne a zodpovedne

Sieť partnerov a odborníkov pripravila konferenciu Spoločne a zodpovedne, ktorej cieľom je prediskutovať vybrané aktuálne problémy i možnosti podpory farmárov a producentov, aby sa zlepšovali ich zručnosti a zvyšoval sa podiel slovenských výrobkov na miestnych a regionálnych trhoch a aby sa slovenské výrobky viacej dostávali aj na pulty obchodných sietí. IS RRA je partnerom tejto […]

Indikatívny harmonogram výziev na rok 2019 – aktualizácia č. 3

Na internetovej stránke Národnej siete rozvoja vidieka SR bola zverejnená Výročná správa o vykonávaní PRV SR 2014 – 2020 za rok 2018 a Indikatívny harmonogram výziev na rok 2019 – aktualizácia č. 3. Kompletnú informáciu nájdete na linku: http://www.nsrv.sk/ http://www.nsrv.sk/index.php?pl=51&article=2038  

Seminár “Obilniny v každodennej praxi”

Dovoľujeme si Vás pozvať  v rámci Týždňa vedy a techniky 2019 na odborný seminár  „Obilniny v každodennej praxi“, ktorý sa uskutoční  6. novembra  2019, v reštaurácii Hotela Piešťany , ulica Adama Trajana 4648/2, 921 01 Piešťany. Pozvánku nájdete na: https://www.vurv.sk/uvod/detail-novinky/seminar-obilniny-v-kazdodennej-praxi-236

Ekologická poľnohospodárska výroba na Slovensku dnes a v budúcej SPP

Zväz ekologického poľnohospodárstva EKOTREND v spolupráci s Regionálnou anténou NSRV SR pre Prešovský kraj Vás pozývajú na celoslovenskú konferenciu s názvom “Ekologická poľnohospodárska výroba na Slovensku dnes a v budúcej SPP” Viac info na: http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2033

Vízia a stratégia Slovenska 2030 nie je politická – na príprave jej časti sa podieľala aj naša RRA

Podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši predstavil na Národnom konvente kľúčový dokument Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030.  Tento strategický materiál vznikol v spolupráci zástupcov jednotlivých rezortov s desiatkami expertov z rôznych častí spoločnosti v gestorstve Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Vicepremiér zdôraznil, že je dôležité, aby dokument nebol spochybňovaný žiadnou z vlád, ktorej […]

Výzva Okresného úradu Lučenec na predkladanie projektov financovaných z Regionálneho príspevku

Výzva Okresného úradu Lučenec  na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku (ďalej len „výzva“): V rámci prípravy návrhu ročných priorít majú oprávnení predkladatelia v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) subjekty územnej spolupráce (§ 13 ods. 1 […]

Informačný seminár k procesu verejných obstarávaní v rámci projektov Ministerstva vnútra, OP ĽZ v Banskej Bystrici

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) v spolupráci s Informačno-poradenským centrom v Banskej Bystrici Vás pozýva na INFORMAČNÝ SEMINÁR k procesu verejných obstarávaní v rámci realizovaných projektov Ministerstva vnútra, OP ĽZ.  Seminár je určený pre obstarávateľov t.j. žiadateľov, prijímateľov ako aj pre osoby poverené realizáciou procesu verejného obstarávania. Predmetom Informačného […]

Informačné semináre pre prijímateľov prioritne zapojených do výzvy z OP ĽZ – „Podpora pracovných miest

Sieť informačno-poradenských centier a Implementačná agentúra MPSVR SR pozývajú na informačné semináre pre prijímateľov prioritne zapojených do výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 Podpora pracovných miest. Termíny a miesta konania seminárov:  11.9.2019 o 09:30 hod. v Košiciach (miesto bude upresnené na základe počtu prihlásených účastníkov) 12.9.2019 o 09:30 hod. v Prešove (Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Nám. mieru 2) 16.9.2019 o 09:30 […]

Pozvánka na informačné semináre

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR a sieť informačno-poradenských centier pre EŠIF organizuje sériu informačných seminárov k národnému projektu pod názvom Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby (ďalej aj “NP TOS”), realizovaného v rámci operačného programu Ľudské zdroje, financovaného z Európskeho sociálneho fondu. Zámerom projektu je podporiť vznik a dostupnosť opatrovateľskej služby v obciach do 1 000 […]

Pozvánka na konferenciu “Vidiek žije!”

Regionálna anténa NSRV SR pre BB kraj Vás pozýva na konferenciu „Vidiek žije!“. Konferencia sa bude konať dňa 12. 09. 2019 v Kultúrnom dome Hriňová  Hlavné témy: vplyv klimatických zmien na poľnohospodárstvo, kvalita potravín V4, cesty k potravinovej sebestačnosti, kreovanie spoločnej poľnohospodárskej politiky EU Viac info v pozvánke s programom. http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2009