Informácia IUVENTY

Radi by sme vás informovali o stretnutí v súvislosti s pripravovanou výzvou programu PRIORITY mládežníckej politiky PROGRAMOV PRE MLÁDEŽ 2014 – 2020. Obsahom stretnutia budú konzultácie projektových zámerov v rámci programu PRIORITY mládežníckej politiky.

Cieľom tejto výzvy je zvyšovať kvalitu práce s mládežou s prihliadnutím na tematické zameranie a politické priority v oblasti mládeže počas predsedníctva SR v Rade Európskej únie v roku 2016, a to prostredníctvom:

  • zviditeľňovania prínosu práce s mládežou na základe dôkazov o podpore a rozvoji talentu a potenciálu mladých ľudí v prostredí práce s mládežou,
  • vytvárania partnerstiev medzi kľúčovými hráčmi v oblasti práce s mládežou s cieľom zviditeľniť a propagovať tému predsedníctva,
  • rozvoj kompetencií mladých vedúcich, mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou v oblasti boja proti extrémizmu a radikalizácii mládeže.

Výzva bude zverejnená v období od 31. júla 2015 do 31.augusta 2015 na internetovej stránke Odboru mládeže MŠVVaŠ SR a na internetovej stránke organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

Stretnutie je naplánované na 6. augusta 2015 o 13:00 hod. v budove organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže na Búdkovej ul. 2 v Bratislave. Za jednu organizáciu respektíve neformálnu skupinu sa stretnutia môžu zúčastniť maximálne 2 osoby.

V prípade vášho záujmu zúčastniť sa stretnutia prosím pošlite potvrdzujúci e-mail na peter.kupec@iuventa.sk, najneskôr však do 3. augusta 2015 do 12:00 hod.