Podpora účasti malých a stredných podnikov na výstavách a veľtrhoch v zahraničí v roku 2015

09.01.2015 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, v rámci podpory proexportných a marketingových aktivít slovenských podnikateľských subjektov v zahraničí, bude v roku 2015 pokračovať v podpore účasť mikro, malých a stredných podnikateľov v oblasti priemyselnej výroby na veľtrhoch a výstavách v zahraničí prostredníctvom národného projektu financovaného z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Cieľom projektu je zjednodušenie […]

Aktualizácia harmonogramu výziev OP ŽP na rok 2014 (aktualizácia č. 4)

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre OPŽP oznamuje, že zverejnilo na svojom webovom sídle štvrtúaktualizáciu HARMONOGRAMU VÝZIEV na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ prostredníctvom OPŽP na rok 2014, ktorú nájdete v časti ”Výzvy / Harmonogram výziev“. Riadiaci orgán oznamuje potenciálnym žiadateľom, že indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci […]

Európska komisia schválila Pracovný Program Európy pre občanov na rok 2015

Európska komisia schválila Pracovný Program týkajúci sa implementácie programu Európa pre občanov na rok 2015. Priority na rok 2015 sú: Akcia 1: Európska pamiatka V súvislosti so 70. výročím konca Druhej svetovej vojny sa priority zameriavajú na – Druhú svetovú vojnu a nárast intolerancie, ktorá spôsobila zločiny proti ľudskosti; – Vplyv Druhej svetovej vojny na povojnovú […]