Súťaž – progresívne, cenovo dostupné bývanie

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR už od roku 1998 každoročne organizuje súťaž Progresívne, cenovo dostupné bývanie, ktorej 17. ročník bol vypísaný v januári 2014 a jeho predmetom sú bytové budovy dokončené a skolaudované  na území  Slovenskej republiky v priebehu roka 2014. Prihlášky do súťaže ministerstvo prijíma do 31. januára 2015. Súťaž je vypísaná v nasledovných kategóriách: · bytové domy s úsporným […]

Výročná konferencia ÚSVRK

Výročná konferencia ÚSVRK sa zamerala na doterajšie využívanie eurofondov v oblasti inklúzie rómskych komunít Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ďalej len „úrad“), ako koordinátor horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity (ďalej len „HP MRK“) pre programové obdobie, usporiadal dňa 10. decembra 2014 v priestoroch hotela Bôrik, výročnú konferenciu HP MRK. Konferencia bola zameraná na vyhodnotenie […]

ROP - regionálny operačný program

Konferencia ROP a OPBK zameraná na budúcnosť IROPu

Jedenásteho decembra sa v Bratislave konala Výročná konferencia Regionálneho operačného programu (ROP) a Operačného programu Bratislavský kraj (OPBK) za rok 2013. Zameraná bola na prezentáciu stavu implementácie ROP a OPBK a ich výsledkov prostredníctvom príkladov zrealizovaných projektov. Na konferencii vystúpila štátna tajomníčka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pani prof. Ing. Magdaléna Lacko – Bartošová, […]