Agrorezort podporí chovateľov hospodárskych zvierat

Agrorezort podporí chovateľov hospodárskych zvierat. Spúšťa systémové opatrenie štátnej pomoci na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat. Chovateľom hospodárskych zvierat sa výrazne znížia náklady, čo bude mať pozitívny dopad pre živočíšnu výrobu na Slovensku. Pôdohospodárska platobná agentúra historicky prvýkrát vypisuje Výzvy na predkladanie žiadostí v rámci štátnej pomoci už v mesiaci február.  „Živočíšna výroba je […]

  Dovoľujeme si Vás pozvať na informačný deň ku Výzve na predkladanie ŽoNFP pre malé projekty SKHU/ETA/1901 v rámci Podprogramu Fondu malých projektov Programu Interreg V-A cezhraničnej spolupráce SR-Maďarsko 2014-2020, ktorý sa bude konať 30.januára 2020 o 11.00 hod v Lučenci. Organizátorm podujatia sú: EZÚS Via Carpatia a BBSK Ďalšie informácie:  Miesto konania:  Radnica Lučenec ul. Dr. […]

Pozvánka na konferenciu Spoločne a zodpovedne

Sieť partnerov a odborníkov pripravila konferenciu Spoločne a zodpovedne, ktorej cieľom je prediskutovať vybrané aktuálne problémy i možnosti podpory farmárov a producentov, aby sa zlepšovali ich zručnosti a zvyšoval sa podiel slovenských výrobkov na miestnych a regionálnych trhoch a aby sa slovenské výrobky viacej dostávali aj na pulty obchodných sietí. IS RRA je partnerom tejto […]