POZVÁNKA K SLEDOVANIU TELEVÍZNEJ RELÁCIE

RRA Lučenec Vás touto cestou informuje, že Združenie Pomoc vidieku z Lučenca, v spolupráci s TV TA3, v rámci schváleného projektu financovaného z Programu rozvoja vidieka, pripravilo 2 televízne dokumenty s názvom:  Inovačné technológie v potravinárstve. Televízne dokumenty budú vysielané v nasledovných dňoch a časoch v TV TA3:   Časť 1 Premiéra         pondelok         9.2.      17:50 Repríza 1        štvrtok             12.2.    17:20 Repríza 2        sobota             14.2.    […]

Nový Operačný program Výskum a inovácie je pripravený na realizáciu

Minister hospodárstva SR Pavol Pavlis, spolu s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Jurajom Draxlerom a zástupcom Európskej komisie Christopherom Toddom predstavili 21.1.2014 nový Operačný program Výskum a inovácie. Je to spoločný programový dokument Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva hospodárstva SR pre poskytnutie podpory z európskych štrukturálnych a investičných fondov […]

Grantový program Stredoškoláci do sveta je opäť otvorený

Grantový program Stredoškoláci do sveta podporuje slovenských študentov stredných škôl, hlavne gymnázií a odborných stredných škôl s maturitou, a poskytuje im financie na pokrytie časti nákladov spojených s krátkodobým alebo dlhodobým štúdiom (najviac na 1 rok) na škole obdobného zamerania v zahraničí. Uzávierka predkladania žiadostí 10. marca 2015 o 24.00 Plánovaná suma na prerozdelenie 20 […]