Pozvánka na vzdelávaciu akciu pre poľnohospodárov

POZVÁNKA

Regionálna rozvojová agentúra Lučenec Vás srdečne pozýva na vzdelávaciu akciu pre mladých, ale aj ostatných poľnohospodárov, zameranú na ekonomické, právne základy podnikateľov v poľnohospodárstve, na inovácie a hygienu pre farmársku výrobu potravín a kontrolu výroby s dôrazom na tvorbu pracovných miest s názvom:

 

„Vzdelávanie začínajúcich poľnohospodárov,

mladých poľnohospodárov v oblasti legislatívny,

výroby, spracovania a predaja produktov“

 

Ktorá sa uskutoční v dňoch:

14.7.2020 – HOTEL CLAVIS, Jókaiho 22, Lučenec / EKO farma Ábelová

15.7.2020 – HOTEL CLAVIS, Jokaiho 22, Lučenec / Agrofarma Ďurčík Lučenec

 

Kód projektu: 011BB360006

Ciele projektu:Cieľom projektu je prenos znalostí a informačné akcie, ktoré posilnia generačnú výmenu a zabezpečia dostatočne kvalifikovaných pracovníkov v poľnohospodárstve a to najmä podporou začatia činnosti mladých poľnohospodárov.

 

Prednášajúci:

Doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.      Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Ing. Július Štrba                               Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky

JUDr. Renáta Endrodyová             Advokátska kancelária Lučenec

 

PROGRAM:

14. júl 2020 (utorok)   Hotel Clavis Lučenec / EKO farma Ábelová

 

8.00 – 8.30 hod          Registrácia účastníkov – Hotel Clavis Lučenec (Jókaiho ulica)

 

8.30 – 11.30 hod       Ing. Július Štrba, (ÚKSUP) – teoretická časť                      

Význam a možnosti generačnej výmeny v malom

poľnohospodárskom podniku

 

11.30 – 13.30 hod      JUDr. Renáta Endrodyová, advokátska kancelária

Ekonomické a právne minimum farmára

 

13.30 – 14.00 hod      Obed

 

14.00 – 15.00 hod      Presun na EKO farmu Ábelová

 

15.00 – 18.00 hod      Doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc. – praktická ukážka            

                                   Inovácie a kontrola výroby

 

 

15. júl 2020 (streda) Hotel Clavis Lučenec / Agrofarma Ďurčík Ľadovo – Lučenec

 

8.00 – 10.00 hod        Doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc. – teoretická časť              

Inovácie a hygienická príručka pre farmársku výrobu potravín

 

10.00 – 12.00 hod      Doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc. – teoretická časť            

Inovácie a kontrola výroby

 

12.00 – 12.30 hod     Obed

 

12.30 – 13.00 hod      Presun na Agrofarmu Ďurčík – Ľadovo, Lučenec

 

13.00 – 15.00 hod      Ing. Július Štrba, (ÚKSUP) – praktická ukážka          

Význam a možnosti generačnej výmeny v malom

poľnohospodárskom podniku

 

Záväzné prihlášky zašlite:

mailom na: info@rralucenec.sk, alebo telefonicky na: 0915 190 360, 0915 879 400.

Účastníkom školenia bude poskytnutá strava, občerstvenie a ubytovanie počas trvania školenia zdarma.

Tešíme sa na Vašu účasť

                                                           Bronislava Nyesteová

                                                                    RRA Lučenec

 

„Podujatie je financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja“