Pozvánka na vzdelávaciu akciu

Dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na vzdelávaciu aktivitu pre mladých, ale aj ostatných poľnohospodárov, zameranú predovšetkým na inovatívne procesy, postupy, technológie v poľnohospodárstve a spracovaní potravín, a šetrné ekologické poľnohospodárstvo, s názvom:

„Energetická efektívnosť v pôdohospodárstve“

  

Ktorá sa uskutoční v dňoch:

10.3.2020 (utorok) – teoretická časť Lučenec HOTEL CLAVIS, Jókaiho 22, Lučenec

11.3.2020 (streda)  – praktická časť – návšteva ekofarmy Cibajky – Klátová Nová Ves

12.3.2020 (štvrtok) – praktická časť – návšteva Školského majetku v okrese Lučenec

 

Prednášajúci:

Doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.        Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Ing. Július Štrba                                Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky

 

Záväznú prihlášku zašlite:

mailom na:  n.gasperikova@rralucenec.sk, alebo telefonicky: 0915190360, 0915879400 v čo najkratšom čase, pretože počet miest je limitovaný.

Účastníkom školenia bude poskytnutá strava počas celého školenia a doprava na miesto praktickej časti Klátová Nová Ves, ZDARMA

V prípade, že sa nemôžete zúčastniť všetkých

troch dní, potvrďte deň/dni, ktoré sa zúčastníte.

PROGRAM:

10. marec 2020 (utorok)  Hotel Clavis Lučenec:

8.00 – 8.30 hod          Registrácia účastníkov

 

8.30 – 12.30  hod       Využitie mineralizačných technológií pri osevných postupoch

Používanie hnojív podľa Zákona o hnojivách č. 136/2000 Z.z.

Ing. Július Štrba, (ÚKSUP)

 

12.30 – 13.00 hod      Obedňajšia prestávka

13.00 – 15.00 hod      Inovatívne a efektívne tepelné hospodárstvo s udržateľným

využitím obnoviteľných zdrojov energie – objektívne hodnotenie efektívnosti zdrojov bioenergie, väzba na produkciu potravín

Doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.

 

15.00 – 17.00 hod      Energetická efektívnosť v pôdohospodárstve – inovácie vedúce k minimalizácii energetických nákladov, bezpečnosť potravín a spotreba energie, využitie odpadového tepla v spracovaní primárnej produkcie

Doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.

 

11. marec 2020 (streda)

8.00 hod                   Odchod autobusom – parkovisko pri Železničnej stanici v Lučenci

10.00 hod                   Príchod Agrofarma Cibajky Klátová Nová Ves.

 

10.00 – 12.00 hod      Praktická ukážka – Inovatívne postupy, procesy a zariadenia pre energeticky efektívnu výrobu potravín

Doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.

 

12.00 – 12.30 hod      Obedňajšia prestávka

 

12.30 – 14.30 hod      Workshop/Beseda

Správna hygienická prax pri farmárskej produkcii potravín (následné vystavenie potvrdenia o absolvovaní školenia k tejto problematike)

Porovnanie kvality slovenských a zahraničných potravinárskych produktov, vrátane degustácie vlastných výrobkov

Doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.

                                   

17.00 hod                   Príchod do Lučenca

 

12. marec 2020 (štvrtok)

8.00 hod                     Stretnutie na Školskom majetku v Lučenci

8.30 – 12.30 hod       Praktická ukážka: Využitie mineralizačných technológií pri osevných postupoch

Používanie hnojív podľa Zákona o hnojivách č. 136/2000 Z.z. v praxi

Ing. Július Štrba, (ÚKSUP)

 

12.30 – 13.00 hod      Obedňajšia prestávka

 

13.00 – 15.00 hod      Praktická ukážka – Vedenie evidencie o spotrebe prípravkov na ochranu rastlín (POR) a uskladnenie prípravkov

Ing. Július Štrba, (ÚKSUP)

 

Tešíme sa na Vašu účasť