Pracovné stretnutie RRA a zástupcov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny

Dňa 24.10.2018 sa na Radnici v Lučenci uskutočnilo pracovné stretnutie medzi Regionálnymi rozvojovými agentúrami Slovenska združenými v Integrovanej sieti Regionálnych rozvojových agentúr a štátnym tajomníkom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislavom Ondrušom.

Stretnutie bolo venované možnej vzájomnej spolupráci medzi Regionálnymi rozvojovými agentúrami na Slovensku a Regionálnymi  centrami sociálneho podnikania, ktoré Ministerstvo práce v týchto mesiacoch postupne otvára v regiónoch Slovenska, v rámci implementácie podporných aktivít nového zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch.

Regionálne rozvojové agentúry majú záujem spolupracovať  s centrami sociálneho podnikania pri šírení informačnej kampane nového zákona a najmä pri vytváraní sociálnych podnikov  priamo v regiónoch, z dôvodu podrobnej znalosti územia, zdrojov a možností.

Ministerstvo práce víta túto spoluprácu, a jej konkrétna forma sa bude postupne tvarovať.