SEMINÁR O SOCIÁLNEJ EKONOMIKE A SOCIÁLNYCH PODNIKOCH

Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Lučenec v spolupráci s Regionálnou rozvojovou agentúrou Lučenec, si Vás

dovoľujeme pozvať na

seminár o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch,

ktorý sa uskutoční

dňa 18. marca 2019 o 10.30 hod.

vo veľkej zasadacej miestnosti Okresného úradu Lučenec

 

Program:

1. Otvorenie – Branislav Hámorník, prednosta Okresného úradu, Lučenec

  1. Sociálne podniky z hľadiska zákona č. 112/2018 Z.z. – Ján Baláž, manažér Regionálneho centra soc.ekonomiky, Banská Bystrica
  1. Implementácia sociálnych podnikov v praxi – Ing. Ján Mičuda, starosta obce Tomášovce
  1. Prestávka s občerstvením
  2. Diskusia, osobné konzultácie
  3. Záver

 

Tešíme sa na stretnutie