Seminár pre starostov k vypísanej výzve z Akčného plánu

Pozývame Vás na seminár k vyhlásenej výzve vypísanej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Lučenec, k Prioritnej oblasti Akčného plánu okresu Lučenec, číslo výzvy OÚ – LC-00-2018/008761

 Seminár, sa uskutoční dňa 14.09.2018 /piatok/ o 10.00 hod  v zasadacej miestnosti č. 219 na 2. poschodí  Okresného úradu v Lučenci.

Program seminára:

1. Výzva Ministerstva vnútra – Okresného úradu Lučenec k Prioritným oblastiam AP  Lučenec – malé obce do 500 obyvateľov,

2. Výzva Ministerstva vnútra – Okresného úradu Lučenec k Prioritným oblastiam AP  Lučenec – sociálne podniky.