VÝZVA EEA/EHP-SK06-IV-V-02 INŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA

Oznámenie o vyhlásení výzvy pre Štipendijný program EHP Slovensko
SAIA, n. o., ako Správca programu pre Štipendijný program EHP Slovensko vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o projekt EEA/EHP-SK06-IV-V-02  v rámci opatrenia:
Inštitucionálna spolupráca medzi vysokými školami
Inštitucionálna spolupráca v stredoškolskom vzdelávaní