Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu mikro-, malých a stredných podnikov pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb v najmenej rozvinutých okresoch

20. december 2017

Operačný program Výskum a inovácie

Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

10 000 000,00 €

Sprostredkovateľský orgán OP VaI – MH SR

Výzva (Dopytovo – orientovaná)

Otvorená

Nie

1. obdobie: do 28.2.2018 • 2. obdobie: do 15.5.2018 • 3. obdobie: do 31.7.2018
viac info na:
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/20122017_vyzva_opvai-mhdp2017331-14/