Regionálna rozvojová agentúra Lučenec

Petófiho 29
984 01 Lučenec
IČO: 45738441

Ing. Natália Gašperíková
Mobil: 0915 190 360
E-mail: n.gasperikova@rralucenec.sk

Bronislava Nyesteová                                                                                                                                                                                                                                                        Mobil: 0915 879 400                                                                                                                                                                                                                                                                             E-mail: b.nyesteova@rralucenec.sk

Administratívne oddelenie:                                                                                                                                                                                                                                             E-mailinfo@rralucenec.sk