Pripravíme pre Vás, Vašich pracovníkov, partnerov, školenia na mieru v oblasti regionálneho rozvoja, čerpania prostriedkov z fondov EÚ, ale aj školenia osobnostného rastu a rôzneho druhu vzdelávania.