Agentúra pre rozvoj južného Slovenska vznikla v roku 2012, ako následok potreby angažovania sa v oblasti regionálneho rozvoja v okrese Lučenec a Poltár, pre nutnosť vyplnenia miesta chýbajúcej RRA v Lučenci a Poltári, ale aj ako  možnosť využitia a rozširovania znalostí a skúseností zakladajúcich členov agentúry, pre dobro regiónu Novohradu a okolia.

 

Zakladateľmi agentúry je Občianske Združenie Pomoc vidieku a Občianske združenie Omnia Subventio.

 

Agentúra bola v roku 2014 zaradená do Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr spadajúcich pod Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorej cieľom je dosiahnuť efektívnu spoluprácu pri tvorbe koncepcií a stratégií regionálneho rozvoja, projektovanie a realizáciu rozvojových aktivít, spoluprácu pri tvorbe legislatívy a tvorbu podmienok realizácii aktivít  pre trvaloudržateľný rozvoj regiónov Slovenska.

 

Agentúra pre rozvoj južného Slovenska zároveň poskytuje bezplatné poradenstvo a informácie v oblasti regionálneho rozvoja, v oblasti poskytovania prostriedkov z fondov EÚ, a ďalších možností a zdrojov financovania.

 

Spolupracuje s obcami a inštitúciami na území okresov Lučenec a Poltár.

 

Dúfame a veríme, že naša agentúra osobne alebo aj prostredníctvom tejto webovej stránky bude pre Vás sprievodcom v oblasti regionálneho rozvoja, poskytovateľom prospešných informácií pochádzajúcich zo Slovenska a EÚ, aj v oblasti financovania rozvojových zámerov.

 

Ponúkame Vám možnosť zapojiť sa s nami do rozvojových aktivít a pomôcť tak svojmu regiónu a okoliu.

Neváhajte nás kontaktovať, tešíme sa na stretnutie s Vami

 

Regionálna rozvojová agentúra Lučenec