Získavanie informácií o podporách z PPA – Manuál pre žiadateľa

Pôdohospodárska platobná agentúra pre urýchlenie a uľahčenie komunikácie žiadateľov s PPA pripravila krátky manuál s návodom ako získavať informácie o podporách z PPA rýchlejšie a efektívnejšie. Získavanie informácií o podporách z PPA – Manuál pre žiadateľa (pdf, 121.85 Kb, 416x)

Informačné podujatia pre mladých farmárov. Doplnené prezentácie a FAQ!

Na stránke Národnej siete rozvoja vidieka SR boli zverejnené prezentácie a často kladené otázky z informačných podujatí.   Dokumenty na stiahnutie: - Chov HZ ako podnikanie mladého farmára (http://bit.ly/2xoY0H3); - Povinnosti v pestovaní špecializovanej rastlinnej výroby v podmienkach SR – dodržiavanie pravidiel, najčastejšie nedostatky zistené pri kontrole (http://bit.ly/2xoHmaG); - Možnosti financovania nákupu poľnohospodárskej pôdy (http://bit.ly/2gJGvOQ); - Odbytové možnosti mladých farmárov (http://bit.ly/2y5Jngj); […]

Návšteva starostov okresu Lučenec v Spišskom Hrhove

Zakladatelia budúcich Sociálnych podnikov – starostovia vybraných obcí v okrese Lučenec, s nami navštívili minulý týždeň (v dňoch 9.-10.11.2017) obec Spišský Hrhov, ktorá je známa  dobre fungujúcim zabehnutým sociálnym podnikom. Na inšpirujúcom stretnutí, si starostovia vypočuli rady od domácich odborníkov – zakladateľov sociálneho podnikania a prezreli prevádzky obecného sociálneho podniku. Ďakujeme pánovi starostovi Ledeckému a pánovi […]