Zelená výzva z IROP za 17 miliónov eur

Menej hluku, lepší vzduch a zdravšie životné prostredie. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje novú výzvu na podporu verejnej zelene v mestách a mestských oblastiach. Z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) v nej rozdelí 17 miliónov eur. „Kľúčovým prvkom skvalitňovania života v našich regiónoch je aj obnova zdravého životného prostredia. Verejná zeleň v mestách […]

Nezáväzná online výzva na predkladanie projektových zámerov

Ďňa 18. marca 2021 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR  vyhlásilo nezáväznú online výzvu na predkladanie projektových zámerov. Výzva je určená pre kontinuálne vytváranie projektového zásobníka s cieľom umožnenia včasného a efektívneho čerpania finančných zdrojov z Fondu na spravodlivú transformáciu (ďalej aj ako „FST“). FST, ktorého finančné zdroje budú poskytované vo forme grantov, bude v programovom období 2021 […]

Príprava Integrovanej územnej stratégie pre Strategicko – plánovací región Lučenec-V.Krtíš-Poltár

Dnešné pracovné stretnutie (23.11.) k tvorbe integrovanej územnej stratégie územia okresov Lučenec – Veľký Krtíš – Poltár sa nieslo v atmosfére schvaľovania základných dokumentov (štatút kooperačnej rady, zloženie kooperačnej rady, tematické pracovné skupiny), ktoré sú východiskom pre schvaľovanie ďalších strategických investícií v území našich troch okresov. Členom Kooperačnej rady  a pracovných skupín je aj naša […]