Bronislava Nyesteová

 • od r. 2006 zakladateľka a prezidentka združenia Pomoc vidieku
 • Pomoc vidieku obdržal v roku 2012 partnerskú zmluvu s Európskym parlamentom, ktorá združenie oprávňuje najbližšie 3 roky k podávaniu grantových projektov v rôznych sférach.
 • akreditovaná konzultantka pre tvorbu a manažment projektov EU
 • organizátorka seminárov a školení zameraných na rozvoj vidieka
 • autorka a leaderka programovej relácie “Život na vidieku” vysielanej v rádiu Viva v rokoch 2009 – 2013
 • Ing. Natália Gašperíková

 • predsedníčka Združenia Promoto, založeného v roku 2007
 • r. 2000 – 2007 členka a podpredsedníčka organizačného výboru národných, európskych a svetových podujatí v športovom areáli Fiľakovské Kľačany
 • r. 2006 – 2009 projektová koordinátorka v spol. Johnson Controls Lučenec
 • r. 2012 – zakladateľka Združenia Omnia Subventio poskytujúceho informačný a asistenčný servis pre firmy, spoločnosti, združenia, jednotlivcov, organizovanie kultúrnych a spoločenských akcií so zameraním na rozvoj regiónu.
 • Externí spolupracovníci

  • Odborní garanti počas organizovaných školení

  • Akreditovaní školitelia

  • Projektoví manažéri pre písanie projektov

  • Ďalší podľa aktuálnych potrieb