Aktualizácia máp povodňového ohrozenia, máp povodňového rizika a plánov manažmentu povodňových rizík

Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2018-44 Podporované oblasti: Výzva podporuje aktivity týkajúce sa aktualizácie máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika a aktualizácie plánov manažmentu povodňových rizík. Oprávnené územie: Bratislavský kraj , Trnavský kraj , Trenčiansky kraj , Nitriansky kraj , Žilinský kraj , Banskobystrický kraj , Prešovský kraj , Košický kraj Oprávnení žiadatelia: Samospráva , Štátna správa […]

Vyhlásená výzva

Výzva č. IV PPZ 2019: Podpora zlepšenia MTZ a činnosti pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia subjektmi pôsobiacimi pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia na úseku integrovaného záchranného systému (231,1 kB)