Pomôžeme Vám vypracovať Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja podľa novely zákona č. 539/2008 Z.Z. o Podpore regionálneho rozvoja.