Stretnutie partnerstva južného Novohradu – príprava stratégie CLLD – november 2015
Konferencia na tému Zvyšovanie právneho vedomia v oblasti boja proti korupcii, boja proti podvodom a ochrana fin.záujmov EÚ v SK 28.10.2015 Lučenec

RRA Lučenec na výstave Agrokomplex 2015 v Nitre 20.-23.8.2015
RRA Lučenec na výstave ITF Slovakiatour 2015, 29.1. – 1.2. 2015
Krajský informačný deň Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v Nitre, 12.9.2014
Školenie agentúr zaradených do Integrovanej siete RRA 15. – 17.10.2014 Dolná Strehová
Porada na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja s RRA zaradenými do IS RRA, 17.9.2014 Bratislava
Školenie agentúr zaradených do Integrovanej siete Regionálnych rozvojových agentúr Patince 18.-19.11.2014
Seminár Európsky rok rozvoja – nová téma pre Vaše projekty, 23.10.2014 Banská Bystrica
Seminár na tému Možnosti pre mladých a začínajúcich farmárov v novom PRV 2014 – 2020″, 4. – 5. 12.2014 Lučenec, Petófiho 29