Príprava Integrovanej územnej stratégie pre Strategicko – plánovací región Lučenec-V.Krtíš-Poltár

Dnešné pracovné stretnutie (23.11.) k tvorbe integrovanej územnej stratégie územia okresov Lučenec – Veľký Krtíš – Poltár sa nieslo v atmosfére schvaľovania základných dokumentov (štatút kooperačnej rady, zloženie kooperačnej rady, tematické pracovné skupiny), ktoré sú východiskom pre schvaľovanie ďalších strategických investícií v území našich troch okresov. Členom Kooperačnej rady  a pracovných skupín je aj naša RRA.
Ako uviedla predsedníčka Strategicko-plánovacieho regiónu „Lučenec – Veľký Krtíš – Poltár“ Alexandra Pivková: „Členovia kooperačnej rady a tematických pracovných skupín sú ľudia, ktorí významne pôsobia v regióne a poznajú ho, vedia osobnostne zapojiť a motivovať ďalších sociálno-ekonomických partnerov, aby sme spoločne pripravili také strategické investície, ktoré pomôžu rozvoju nášho regiónu. Vždy to musí byť dohoda, snažíme sa byť partnermi. Sme tri okresy, ktoré majú svoje ekonomické aj sociálne špecifiká, a preto sme sa dohodli, že naša komunikácia a naše rozhodovanie chceme viesť v partnerstve tak, aby každému regiónu prinieslo individuálne projekty, ktoré sú pre ten-ktorý okres významné. Plánovací proces na našom území už prebieha, konkrétne balíky strategických investícií budeme pripravovať tak, aby sme ich už v polovici decembra mali dohodnuté a stanovené. Keďže pôsobíme v území, máme za to, že územie aj v rámci plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja je už viacročne zadefinované a potrebujeme ho zaktualizovať, aby tie balíky investícií boli naozaj aktuálne a pomohli rozvoju regiónu.“