Pozvánka na konferenciu Spoločne a zodpovedne

Sieť partnerov a odborníkov pripravila konferenciu Spoločne a zodpovedne, ktorej cieľom je prediskutovať vybrané aktuálne problémy i možnosti podpory farmárov a producentov, aby sa zlepšovali ich zručnosti a zvyšoval sa podiel slovenských výrobkov na miestnych a regionálnych trhoch a aby sa slovenské výrobky viacej dostávali aj na pulty obchodných sietí. IS RRA je partnerom tejto konferencie.

Na konferencii budú prezentované zistenia a konkrétne návrhy aké sú príležitosti  pre farmárov a producentov, miestnu samosprávu, sektorové združenia, rôzne organizácie rozvoja, ale aj pre organizácie regulácie (RÚVZ, RVPS…) pri vytváraní miestnych udržateľných potravinových systémov a účinnej pomoci producentom. Dôležitou súčasťou konferenciue bude aj diskusia ako ďalej – ako by sme mali potreby a príležitosti premietnuť do nových programových dokumentov i politík štátu, kde na konferencii odznejú aj informácie o súčasnom stave prípravy na nové programové obdobie.

Prihlásiť na konferenciu sa môžete tu: https://forms.gle/EypMobgZoiqmRYUa6

Príďte získať aktuálne informácie, prediskutujte a prispejte ku lepšej budúcnosti našich farmárov a producentov, pre našu miestnu ekonomiku i úspešnejšiu krajinu!

Pozvánka – Konferencia Spoločne a zodpovedne