Pozvánka na konferenciu “Vidiek žije!”

Regionálna anténa NSRV SR pre BB kraj Vás pozýva na konferenciu „Vidiek žije!“.

Konferencia sa bude konať dňa 12. 09. 2019 v Kultúrnom dome Hriňová 

Hlavné témy:

  • vplyv klimatických zmien na poľnohospodárstvo,
  • kvalita potravín V4,
  • cesty k potravinovej sebestačnosti,
  • kreovanie spoločnej poľnohospodárskej politiky EU

Viac info v pozvánke s programom.

http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2009