Vízia a stratégia Slovenska 2030 nie je politická – na príprave jej časti sa podieľala aj naša RRA

Podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši predstavil na Národnom konvente kľúčový dokument Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030.  Tento strategický materiál vznikol v spolupráci zástupcov jednotlivých rezortov s desiatkami expertov z rôznych častí spoločnosti v gestorstve Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Vicepremiér zdôraznil, že je dôležité, aby dokument nebol spochybňovaný žiadnou z vlád, ktorej sa to v budúcnosti dotkne.

„V celom dokumente nenájdete nič, čo sa týka politiky, alebo nejakého politického názoru či vnímania, pretože bol pripravovaný expertne a so zapojením širokých vrstiev a všetkých vrstiev spoločnosti,“ vyhlásil R. Raši s upozornením, že vízia sa má dotknúť štyroch vlád. Ako dodal, pripravuje sa aj prezentácia tohto projektu na pôde Národnej rady SR, kde budú pozvaní všetci poslanci, aby sa k tomu vyjadrili. „Chceme sa vyhnúť akejkoľvek zámienke k tomu, aby niekto pod rúškom iného politického názoru túto víziu a stratégiu zmietol,“ skonštatoval Raši.

Ciele a odporúčania dokumentu Slovensko v roku 2030 boli rozdelené do štyroch rozvojových programov. Ide o prírodné zdroje, ľudské zdroje a kultúrny potenciál, druhým programom je inovačné a udržateľné hospodárstvo, tretím je dobré zdravie a kvalitný život pre všetkých a štvrtým viacúrovňové riadenie bližšie k občanom. Na tvorbe stratégie spolupracovalo okrem iných aj ministerstvo hospodárstva. „My sme momentálne v štádiu, že čelíme rôznym globálnym výzvam, či už z hľadiska migrácie, či už z hľadiska demografie, či už z hľadiska klimatických zmien,“ upozornil minister hospodárstva Peter Žiga s tým, že zmeny vníma aj v oblasti priemyslu. Spomenul automatizáciu, robotizáciu či priemysel 4.0, ktoré sú zohľadnené aj v dokumente.

Minister financií Ladislav Kamenický poznamenal, že samotná vízia nehovorí o tom, ako bude financovaná. „Dokument naznačuje, že to bude viaczdrojové financovanie, za čo sa, samozrejme, tiež prihováram. Je dôležité aktivizovať zdroje nielen štátne a eurofondy, ale aj samospráv a urobiť, ja by som to tak nazval, taký malý slovenský ‚Junckerov plán‘,“ uviedol.