SIEA logo

KaHR-31DM-1401

Ministerstvo hospodárstva vydalo dňa 12.9.2014 výzvu v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast s označením KaHR-31DM-1401 Jedná sa o podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu. Uzávierka prijímania žiadostí je 11.decembra 2014. Indikatívna alokácia 8.000.000 Eur. Vykonávateľom výzvy je Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) Viac info priamo vo výzve: http://www.siea.sk/uskutocnene-vyzvy-podla-terminu-zverejnenia/c-7462/vyzva-kahr-31dm-1401/

Dotácie v oblasti prevencie kriminality pre rok 2015

Výzva Rady vlády SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality pre rok 2015 Výzva Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality pre rok 2015 je zverejňovaná v zmysle zákona č. 583/2008 z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti […]