SIEA logo

KaHR-31DM-1401

Ministerstvo hospodárstva vydalo dňa 12.9.2014 výzvu v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast s označením

KaHR-31DM-1401

Jedná sa o podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu. Uzávierka

prijímania žiadostí je 11.decembra 2014. Indikatívna alokácia 8.000.000 Eur.

Vykonávateľom výzvy je Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)

Viac info priamo vo výzve:

http://www.siea.sk/uskutocnene-vyzvy-podla-terminu-zverejnenia/c-7462/vyzva-kahr-31dm-1401/