WTM_2014

Cestovný ruch potrebuje aj veľké podujatia

Aký prínos majú veľké podujatia svetového významu pre cestovný ruch. To bolo hlavnou témou ministerského summitu, ktorý zorganizovala Svetová organizácia cestovného ruchu pri príležitosti veľtrhu cestovného ruchu World Travel Market (WTM) Londýn 2014. Slovensko na stretnutí zastupoval štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR František Palko.

„Megapodujatia majú obrovský vplyv nielen priamo na cestovný ruch hostiteľského miesta, ale dokážu aj zvýšiť zamestnanosť,  prilákať súkromné investície a podporiť imidž mesta a štátu, v ktorom sa podujatie koná“, povedal F. Palko. Sú zdrojom príjmu pre lokálne firmy a prostredníctvom daní aj pre samosprávy i štát.

Na podujatí prezentoval štátny tajomník skúsenosti s organizáciou majstrovstiev sveta v hokeji v roku 2011 a ich dosah na slovenský cestovný ruch. „Veľké podujatia predstavujú výzvu z viacerých hľadísk. Sústreďujú značný počet ľudí v obmedzenom priestore počas určitého časového obdobia. Preto je potrebné pripraviť dôslednú stratégiu, aby možné riziká či nevýhody nezatienili pozitíva,“ dodal F. Palko.

Slovensko prezentovalo na veľtrhu World Travel Market svojou expozíciou Bratislavská organizácia cestovného ruchu v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch (SACR). Cieľom je prilákať britských turistov na Slovensko aj na dlhšie pobyty. Turisti zo Spojeného kráľovstva patria medzi TOP 10 návštevníkov Slovenska. Celkovo navštívilo Slovensko v roku 2013 viac ako 50-tisíc turistov z Veľkej Británie a Severného Írska. Za prvý polrok tohto roku ich bolo takmer 20-tisíc, čo potvrdzuje stabilitu ich záujmu.

Tohtoročný veľtrh WTM Londýn sa konal od 3. do 6. novembra. Každoročne veľtrh priláka zhruba 75 000 návštevníkov a je fórom pre diskusie odborníkov v oblasti cestovného ruchu z celého sveta