Neapol_Palko

Spojenie cestovného ruchu a kultúry oživí zamestnanosť

V poradí 13. Európske fórum cestovného ruchu v talianskom Neapole sa sústredilo na inovačné opatrenia pre zamestnanosť a rast, a to pomocou lepšieho prepojenia cestovného ruchu a kultúry. Delegáciu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR viedol štátny tajomník František Palko.

„Prvoradé je nebáť sa nájsť synergiu medzi kultúrou a cestovným ruchom. Kultúra totiž poskytuje turistom jeden z najvýraznejších motívov cestovania,“ uviedol F. Palko. Aj toto podľa neho môže mať pozitívny dopad na rast zamestnanosti v regiónoch, ktoré majú turistovi čo ponúknuť. Rovnako zdôraznil tendenciu cestovného ruchu ponúknuť odvetviu kultúry možnosti na ďalší rozvoj a ochranu kultúrneho dedičstva.

F. Palko na stretnutí predstavil konkrétne aktivity ministerstva v oblasti cestovného ruchu. V tejto súvislosti vyzdvihol rozvoj cyklotrás, peších trás a vodnej dopravy a s tým spojené projekty zamerané na tzv. soft mobilitu. V rámci panelových diskusií vyzdvihol prácu oblastných organizácií cestovného ruchu a tiež predstavil nový model vzdelávania v oblasti cestovného ruchu, tzv. „duálny systém vzdelávania“, ktorý zabezpečí prepojenie teórie s praxou.

Taliansko ako aktuálna predsednícka krajina v Rade EÚ sa chce počas svojho predsedníctva v oblasti cestovného ruchu zamerať najmä na spojenie medzi cestovným ruchom a kultúrou v Európe. Pri tejto príležitosti sa zástupcovia Európskeho parlamentu, Európskej komisie, Svetovej organizácie cestovného ruchu a Talianskej republiky spolu so slovenskou delegáciou zhodli na potrebe prehĺbenia spolupráce na zabezpečenie rastu cestovného ruchu.