Statny znak SR

Kultúra národnostných menšín na rok 2015

Úrad vlády Slovenskej republiky na návrh Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky  pre národnostné menšiny ako gestora programu Kultúra národnostných menšín zverejnil 19. novembra 2014 na stránkewww.narodnostnemensiny.gov.sk Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín na rok 2015 na realizáciu budúcoročných projektov. Žiadosti je možné podávať do 19. januára 2015. 
 
O podporu sa môžu uchádzať mimovládne organizácie, obce a mestá aj právnické osoby. Cieľom každoročnej podpory štátu prostredníctvom dotačného programu je rozvoj kultúry a jazyka predstaviteľov národnostných menšín žijúcich v Slovenskej republike, ale aj podpora ich aktivít, podujatí a pod. Viac o podmienkach výzvy nájdete tu :http://www.narodnostnemensiny.gov.sk/kultura-narodnostnych-mensin-2015/.
 
Úrad vlády SR tak ako v tomto roku, plánuje aj v priebehu roka 2015 po schválení Schémy štátnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike Európskou komisiou vyhlásiť aj II. výzvu, v ktorej sa o finančnú podporu  budú môcť uchádzať aj podnikateľské subjekty.
 
Zverejnením aktuálnej výzvy takmer mesiac a pol pred koncom roka Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny celý proces poskytovania dotácii ešte viac zefektívňuje a urýchľuje.  Žiadatelia tak môžu získať finančné prostriedky ešte skôr ako v prebiehajúcom roku 2014,  kedy viac ako 90 % prostriedkov na národnostnú kultúru v rámci I. výzvy bolo vyplatených už koncom septembra 2014.  Vyplácanie dotácií úradom vlády tak bolo najrýchlejšie za posledné tri roky