Matečná: Podnikáme ďalšie kroky na odstránenie dvojakej kvality potravín zo slovenského trhu

Potravinoví inšpektori podrobujú špeciálnym testom na dvojakú kvalitu rôzne druhy jedlých olejov. Umožňuje im to prístrojové vybavenie financované z projektu podporeného grantom EÚ a aj prostriedkami MPRV SR. Ide o ďalší krok agrorezortu v boji proti dvojakej kvalite potravín, ktorá je od minulého roka považovaná v celej EÚ za nekalú a postihovateľnú obchodnú praktiku.  

„Výrobcovia už nemôžu beztrestne upravovať zloženie podľa toho, či potraviny vyrábajú pre východnú alebo západnú časť Európy. Vďaka iniciatíve agrorezortu a SNS sa dvojaká kvalita potravín stala vlani v celej EÚ nekalou obchodnou praktikou, za ktorú hrozia vysoké pokuty. Prijatím celoeurópskej legislatívy náš boj proti dvojakej kvalite potravín však neskončil, práve naopak. Naši potravinoví inšpektori uspeli v Európskej komisii s projektom zameraným na špeciálne testovanie olejov, ktorým pokračujeme v potieraní praktík poškodzujúcich slovenských spotrebiteľov,“ uviedla vicepremiérka a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná (SNS).

EK odklepla Štátnej veterinárnej a potravinovej správe SR (ŠVPS SR) grant na testovanie kvality olejov dovážaných na slovenský trh a predávaných pod rovnakou značkou v zahraničí. Projekt vo výške 335-tisíc eur zastrešuje štát 50 percentami. ŠVPS SR z prostriedkov financovala nákup špeciálneho prístrojového vybavenia – plynového chromatografu a ďalších pomocných analytických zariadení. Prístroje umožňujú potravinovým inšpektorom detailnejšie zanalyzovať zloženie rôznych druhov olejov a tým odhaliť, či sa ich obsah stotožňuje s kvalitou, ktorú ich výrobcovia sľubujú na obale.

Dôležitou skupinou testovaných produktov sú extra panenské olivové oleje. Ide o najkvalitnejšie a zároveň najdrahšie oleje, ktoré však patria aj medzi často falšované potraviny. Falšované olivové oleje sú nelegálne zmiešavané s lacnejším rafinovaným olivovým olejom alebo olejom zo semien či výliskov. Takýto olivový „kokteil“, neprávom vydávaný za „extra panenský“, dokážu inšpektori odhaliť prostredníctvom získaného prístroja, ktorý je schopný zmerať koncentráciu stigmastadiénov. Ide o látky, ktoré sa uvoľňujú počas tepelnej úpravy olejov – rafinácie. Pravý extra panenský olivový olej (lisovaný za studena) obsahuje veľmi nízke, zanedbateľné koncentrácie stigmastadiénov (0,05 mg/kg oleja). Pokiaľ sa analýzou zistí nadlimitná hodnota stigmastadiénov, poukazuje to na skutočnosť, že tento olej nebol lisovaný za studena, prípadne bol zmiešaný s tepelne upraveným olejom alebo bol nevhodne skladovaný a dlhodobo vystavený vysokým teplotám.

ŠVPS SR má už za sebou prípravnú fázu projektu, počas ktorej vyvíjala analytické metódy na stanovenie kvality olejov – nevyhnutných pre samotné testovanie. Laboratórnym analýzam postupne podrobuje vzorky olejov, ktoré získala na nemeckom, rakúskom a slovenskom trhu. Testovanie prebieha v akreditovanom laboratóriu Veterinárneho a potravinového ústavu v Bratislave.

„Výsledné zistenia predstavíme na spoločnom stretnutí členských štátov EÚ. S výsledkami testov budú konfrontovaní aj samotní výrobcovia olejov. V prípade závažných zistení môžu by sankcionovaní pokutou až do výšky 4 percent z ich ročného obratu,“ upozornil Jozef Bíreš, ústredný riaditeľ ŠVPS SR.