Výzva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o udelenie povolenia na novú výsadbu viniča na rok 2020

Na tomto linku nájdete novú výzvu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na predkladanie žiadostí o udelenie povolenia na výsadbu viniča na rok 2020:

file:///C:/Users/Acer/Downloads/vyzva_mprv_sr_na_predkladanie_ziadosti_o_udelenie_povolenia_na_novu_vysadbu_vinica_na_rok_2020%20(1).pdf