Vicepremiér Raši: V boji proti byrokracii ideme ďalej

Vláda dnes schválila dve novely zákonov z dielne Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII). Vďaka zákonu proti byrokracii zmizne pri vybavovaní na úradoch ďalších 11 výpisov a potvrdení, čo prinesie veľké úspory času a najmä peňazí. Zákon o eGovernmente umožní aj stredoškolákom komunikovať so štátom elektronicky a banky budú môcť overovať svojich klientov pomoci eID.    

 „Minulý rok sme vyhlásili vojnu proti byrokracii. Úspešne sme odstránili papierové výpisy z  obchodného, živnostenského registra, z listu vlastníctva a registra trestov. Ľuďom šetríme čas a peniaze a v tomto úsilí pokračujeme ďalej,“ uviedol vicepremiér Richard Raši, ktorý dnes vláde predstavil druhú vlnu boja proti byrokracii. Od septembra do decembra tohto roku odstránime povinnosť nosiť na úrady ďalších 11 výpisov či potvrdení.

Konkrétne pôjde o potvrdenie o návšteve školy. Ročne sa takýchto potvrdení vydá vyše 1,2 milióna. Od 1. septembra 2019 si ho štátne a verejné inštitúcie nájdu buď vo svojich informačných systémoch, alebo na našom portáli OverSi.gov.sk. Súkromné firmy si ho na základe údajov od občana budú vedieť nájsť na novom webe. Povinnosť odpadne aj mimovládnym organizáciám, ktoré už nebudú musieť papierovo predkladať výpis z registra nadácií, výpis z registra občianskych združení, výpis z registra neinvestičných fondov, výpis z registra neziskových organizácií a výpis z registra organizácií s medzinárodným prvkom.

Od 1. decembra 2019 na úradoch zmizne aj papierové potvrdenie o nedoplatkoch na zdravotnom poistení, potvrdenie o nedoplatkoch na sociálnom poistení i potvrdenie o nedoplatkoch na daniach.

„Do roku 2020 očakávame, že vďaka prvej aj druhej vlne boja proti byrokracii ušetríme občanom viac ako 30 miliónov eur na správnych poplatkoch a čase, ktorý doteraz museli stráviť behaním po úradoch a na cestovnom,“ zdôraznil Raši.

Vláda dnes schválila aj novelu zákona o eGovernmente, ktorá umožňuje používať elektronické schránky aj občanom od 15 do 18 rokov. „Chceme, aby sa elektronická komunikácia so štátom stávala bežnou súčasťou každodenného života, preto sme možnosť používať elektronickú schránku rozšírili aj pre túto vekovú kategóriu. Už na strednej škole by mal každý získať praktické zručnosti a skúsenosti, ako zvládať základné životné situácie – vrátane toho, ako si vybavovať veci na úradoch a  komunikovať so štátom,“ doplnil Richard Raši.

Druhou podstatnou zmenou, ktorú novela navrhuje je, že si banky, poštové podniky a telekomunikační operátori budú môcť overovať svojich klientov na základe ich elektronických občianskych preukazov. Ministerstvo vnútra im po dohode bude sprístupňovať údaje z registra fyzických osôb a z evidencie občianskych preukazov na overovanie svojich klientov. Týmto krokom sa urýchlia procesy a občania tak ušetria čas, ktorý by strávili osobným vybavovaním na pobočkách. Samozrejme, pri zachovaní najvyššej miery bezpečnosti, dodal vicepremiér Raši.

R. Raši: Do tém udržateľného rozvoja musíme viac zapájať mládež

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši vystúpil na medzinárodnej konferencii zameranej na výmenu skúseností pri implementácii Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj v rumunskej Bukurešti. Na konferencii na vysokej úrovni, ktorá sa koná v rámci rumunského predsedníctva v Rade EÚ, vicepremiér priblížil slovenské skúsenosti s implementáciou Agendy 2030 a zdôraznil dôležitosť medzinárodného dialógu medzi krajinami, ako i zapájanie mládeže do dôležitých tém o trvalo udržateľnom rozvoji.

„Učenie sa navzájom od seba, výmena osvedčených postupov a získaných skúseností je účinným nástrojom ako dosiahnuť, aby program globálnej udržateľnosti do roku 2030 viedol k úspechu. Slovensko je odhodlané podporovať pokrok v oblasti trvalo udržateľného rozvoja vo všetkých jeho dimenziách – ekonomickej, sociálnej a environmentálnej,“ uviedol vicepremiér Richard Raši počas svojho vystúpenia v úvodnom paneli konferencie.

Spolu s vicepremiérom tiež diskutoval minister pre medzinárodný rozvoj Veľkej Británie Rt. Hon. Lord Bates, rumunský vicepremiér Viorel Stefan a rumunský minister zahraničných vecí Teodor Melescanu, zástupca generálneho tajomníka OECD Masamichi Kono a výkonná tajomníčka Európskej ekonomickej komisie OSN Oľga Algayerová. Video vstupom sa prihovorila diskutujúcim zástupkyňa generálneho tajomníka OSN Amina J. Mohammed. Rumunskú stranu ako moderátor diskusie zastupoval aj štátny poradca a vedúci oddelenia udržateľného rozvoja na Úrade vlády László Borbély.

„V súčasnosti dokončujeme Dlhodobú stratégiu rozvoja do roku 2030, ktorá bude našim hlavným nástrojom na implementáciu cieľov Agendy 2030. Minulý rok sme zverejnili prvý Národný investičný plán Slovenska, ktorý vytvoril prepojenia medzi prioritnými investičnými projektmi a konkrétnymi cieľmi trvalo udržateľného rozvoja,“ povedal R. Raši s tým, že pri vytváraní stratégií netreba zabúdať na zapájanie samospráv, keďže ciele trvalo udržateľného rozvoja budú implementované na lokálnej úrovni.

Podľa vicepremiéra je tiež potrebná zmena myslenia v spoločnosti. „Téma Agendy 2030 musí rezonovať naprieč všetkými generáciami, ale na realizácii trvalo udržateľného rozvoja musíme zvýšiť najmä účasť mládeže – našich budúcich lídrov. Mladí ľudia nemôžu zostať mimo tejto témy, dotýka sa kvality ich budúceho života,“ povedal Richard Raši.

Vicepremiér R. Raši rokoval aj s výkonnou tajomníčkou Európskej ekonomickej komisie OSN O. Algayerovou, ktorá vyzdvihla aktivity Slovenska v napĺňaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja a ocenila, že Slovensko svoje národné priority definovalo širokým participatívnym procesom. Vicepremiér zdôraznil, že zodpovedná politika musí mať dlhodobú víziu. “Víziu, kde sa má naša krajina nachádzať o desať či 20 rokov, musíme mať jasne zadefinovanú. Či v krajine bude vládnuť pravica, ľavica, alebo ktokoľvek iný, bez ohľadu na volebné cykly, musí krajinu viesť za rovnakým, jasne zadefinovaným cieľom,” vyhlásil R. Raši.

SEMINÁR O SOCIÁLNEJ EKONOMIKE A SOCIÁLNYCH PODNIKOCH

Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Lučenec v spolupráci s Regionálnou rozvojovou agentúrou Lučenec, si Vás

dovoľujeme pozvať na

seminár o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch,

ktorý sa uskutoční

dňa 18. marca 2019 o 10.30 hod.

vo veľkej zasadacej miestnosti Okresného úradu Lučenec

 

Program:

1. Otvorenie – Branislav Hámorník, prednosta Okresného úradu, Lučenec

 1. Sociálne podniky z hľadiska zákona č. 112/2018 Z.z. – Ján Baláž, manažér Regionálneho centra soc.ekonomiky, Banská Bystrica
 1. Implementácia sociálnych podnikov v praxi – Ing. Ján Mičuda, starosta obce Tomášovce
 1. Prestávka s občerstvením
 2. Diskusia, osobné konzultácie
 3. Záver

 

Tešíme sa na stretnutie

 

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách – čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách – čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu

Kód výzvy: OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03

Oprávnenými žiadateľmi výzvy sú:

 • gymnáziá v zmysle §27 ods. 2 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • stredné športové školy – študijný odbor 7451 J športové gymnázium podľa § 27 ods. 2 písm. e) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov od 1. 1. 2019.

Podmienkou oprávnenosti žiadateľa je, aby bola škola zaradená do Siete škôl a školských zariadení SR. Žiadateľ zároveň nesmie byť financovaný prevažne zo súkromných zdrojov, t. j. súkromné zdroje nepredstavujú 50% a viac.

Typ výzvy: Otvorená

Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 1: 31.01.2019
Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 2: 28.02.2019


Informácie o výzve Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu nájdete aj  na stránke ITMS2014+ na tomto linku: https://www.itms2014.sk/vyzva?id=03c531b0-bbf2-48b0-b0a4-28d6dbe735cc

Postup ako vypracovať žiadosť o nenávratný finančný príspevok cez systém IMTS2014+ nájdete tu: https://www.itms2014.sk/ako-vypracovat-vyhlasenu  

Celý článok nájdete na:

https://www.minedu.sk/09112018-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-zvysenie-kvality-vzdelavania-na-gymnaziach-citatelska-matematicka-financna-a-prirodovedna-gramotnost-oplz-po12018dop111-03/

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34

Všetky potrebné informácie k výzve nájdete na:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13552

Semináre – Regionálna investičná pomoc

Pozývame vás do 5 slovenských miest na semináre organizované Ministerstvom hospodárstva SR (MH SR) a Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), na ktorých budú predstavené podmienky regionálnej investičnej pomoci a možnosti uchádzať sa o túto formu podpory.

Jedným z primárnych cieľov investičnej pomoci je vyrovnávanie regionálnych rozdielov a je určená podnikateľským subjektom na podporu investície (novej aj expanzie) a tvorbu pracovných miest v oblasti priemyselnej výroby, technologických centier a centier strategických služieb. 

Počas seminárov sa dozviete viac o schéme regionálnej investičnej pomoci, napríklad že o spolufinancovanie projektov z tejto schémy sa môžu uchádzať aj malé a stredné podniky a aké sú náležitosti žiadosti o investičnú pomoc.

Taktiež získate zaujímavé a relevantné informácie o službách agentúry SARIO pre podnikateľov - napríklad akú asistenciu poskytujeme podnikateľom v oblasti investičnej pomoci, aké sú formy podpory exportných aktivít, čo je asistencia pri získavaní kontraktov pre malé a stredné podniky a ako funguje úspešné prepájanie inovatívnych slovenských spoločností s nadnárodnými firmami.

TÉMY PREZENTÁCIÍ

 • Predstavenie schémy regionálnej investičnej pomoci                            Boris Škoda, riaditeľ, Odbor investícií, Ministerstvo hospodárstva SR
 • Služby agentúry SARIO pre podnikateľov                                                  Dominik Susa, riaditeľ, Odbor investičných projektov, SARIO

K jednotlivým témam budete môcť po prezentáciách diskutovať a získať priamu odpoveď.

PROGRAM ROADSHOW

 • Lučenec, 13.11.2018, 9:00 – 11:00                                                            Radnica, Doktora Herza 240/1
 • Rožňava, 13.11.2018, 14:00 – 16:00                                                          Mestský úrad, Veľká zasadačka Šafárikova 29
 • Vranov nad Topľou, 14.11.2018, 9:00 – 11:00                                         Mestský úrad, Veľká zasadačka Dr. C. Daxnera 87
 • Snina, 14.11.2018, 14:00 – 16:00                                                               Mestský úrad, Veľká zasadačka, 1. poschodie, Strojárska 2060/95
 • Levoča, 15.11.2018, 9:00 – 11:00                                                               Mestský úrad, 2. poschodie (č. d. 8), Námestie Majstra Pavla 4

V prípade záujmu o účasť vyplňte online formulár najneskôr do 12.11.2018. 
Účasť je bezplatná. Kapacita miestnosti je obmedzená. Agentúra SARIO si vyhradzuje právo výberu spoločností v prípade prihlásenia vyššieho počtu spoločností.

Informačné semináre k výzve OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 Podpora pracovných miest

V súvislosti s vyhlásenou výzvou OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 Podpora pracovných miest dávame do pozornosti zverejnenie konkrétnych termínov informačných seminárov:

 

Termíny Informačných seminárov:

- v stredu 21. 11. 2018 o 10,00 hod. v Košiciach

- v štvrtok  22. 11. 2018 o 10,00 hod. v Žiline

- v stredu 28. 11. 2018 o 10,00 hod. v Banskej Bystrici

- v štvrtok 29. 11. 2018 o 10,00 hod. v Trnave

 

Informačný seminár sa v danom meste bude konať, v prípade ak sa naň zaregistruje viac ako 20 záujemcov. V prípade záujmu sa môžu potenciálni žiadatelia zaregistrovať TU v termíne do 19. 11. 2018. Informačného seminára sa môžu zúčastniť len registrovaní účastníci.

 

Pracovné stretnutie RRA a zástupcov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny

Dňa 24.10.2018 sa na Radnici v Lučenci uskutočnilo pracovné stretnutie medzi Regionálnymi rozvojovými agentúrami Slovenska združenými v Integrovanej sieti Regionálnych rozvojových agentúr a štátnym tajomníkom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislavom Ondrušom.

Stretnutie bolo venované možnej vzájomnej spolupráci medzi Regionálnymi rozvojovými agentúrami na Slovensku a Regionálnymi  centrami sociálneho podnikania, ktoré Ministerstvo práce v týchto mesiacoch postupne otvára v regiónoch Slovenska, v rámci implementácie podporných aktivít nového zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch.

Regionálne rozvojové agentúry majú záujem spolupracovať  s centrami sociálneho podnikania pri šírení informačnej kampane nového zákona a najmä pri vytváraní sociálnych podnikov  priamo v regiónoch, z dôvodu podrobnej znalosti územia, zdrojov a možností.

Ministerstvo práce víta túto spoluprácu, a jej konkrétna forma sa bude postupne tvarovať.

Pozvánka na informačný seminár

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že  Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje v spolupráci s informačno-poradenským centrom pre EŠIF pre banskobystrický kraj Vás pozývajú na informačný seminár k Výzve zameranej na  výstavbu a rekonštrukciu materských škôl v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, kód výzvy : OPLZ-PO6-SC612-2018-1

Termín konania: 25.10.2018 od 9.30 hod

Miesto konania: Banská Bystrica, Mestský úrad, Československej armády 26, Banská Bystrica, Veľká sieň, 1.poschodie

Vašu účasť, prosím, potvrďte najneskôr do 22. októbra 2018 zaslaním e-mailu na adresu david.bodnar@minv.sk . Účasť na seminári je bezplatná.